شیره ملایر – یک کیلوگرم – کد ۱۰۶

30,000 تومان

شاید به جرأت بتوان ادعا نمود که نمونه‌ی این محصول با این کیفیت از هیچ‌یک از فروشگاه‌های شهر تهران قابل ابتیاع نمی‌باشد و یا حداقل ما ندیده‌ایم.
در فصل کنونی این محصول کاملا تازه و قابل سفارش است. شیره‌ی سفید ملایر می‌تواند جانشینی سالم برای کره‌ی صبحانه‌ی شما شود.
این محصول باید در یخچال نگهداری شود.