عسل کوهی کردستان – کد ۱۰۳

75,000 تومان

عرضه‌ی اين محصول کاملا محدود می‌باشد. طبیعی، خوش رنگ و خوش طعم است. کیفیّت عسل کردستان را گل‌ها و طبیعت آن تضمین می‌کنند. گفته می‌شود خروجی آزمایشگاهی آن با ساکاروز کمتر از یک درصد است.